ASYA-AFRİKA YAZARLARINA 

Kardeşlerim
bakmayın sarı saçlı olduğuma
ben Asyalıyım
bakmayın mavi gözlü olduğuma
ben Afrikalıyım
ağaçlar kendi dibine gölge vermez benim orda
                   sizin ordakiler gibi tıpkı
benim orda arslanın ağzındadır ekmek
          ejderler yatar başında çeşmelerin
          ve ölünür benim orda ellisine basılmadan
                  sizin ordaki gibi tıpkı
bakmayın sarı saçlı olduğuma
ben Asyalıyım
bakmayın mavi gözlü olduğuma
ben Afrikalıyım
okuyup yazma bilmez yüzde sekseni benimkilerin
şiirler gezer ağızdan ağıza türküleşerek
şiirler bayraklaşabilir benim orda
               sizin ordaki gibi
kardeşlerim
sıska öküzün yanına koşulup şiirlerimiz
                      toprağı sürebilmeli
pirinç tarlalarında bataklığa girebilmeli
                      dizlerine kadar
bütün soruları sorabilmeli
bütün ışıkları derebilmeli
yol başlarında durabilmeli
         kilometre taşları gibi şiirlerimiz
yaklaşan düşmanı herkesten önce görebilmeli
cengelde tamtamlara vurabilmeli
ve yeryüzünde tek esir yurt tek esir insan
gökyüzünde atomlu tek bulut kalmayıncaya kadar
malı mülkü aklı fikri canı neyi varsa verebilmeli
                   büyük hürriyete şiirlerimiz


              (22 Ocak 1962, Moskova)