BAHRİ HAZER

Ufuklardan ufuklara
ordu ordu köpüklü mor dalgalar koşuyordu;
Hazer rüzgârların dilini konuşıyor balam,
konuşup coşuyordu!
Kim demiş "çört vazmi!"
              Hazer ölü bir göle benzer!
Uçsuz bucaksız başı boş tuzlu bir sudur Hazer!
Hazerde dost gezer, e.....y!..
              düşman gezer!

Dalga bir dağdır
         kayık bir geyik!
Dalga bir kuyu
         kayık bir kova!
Çıkıyor kayık
       iniyor kayık,
devrilen 
    bir atın 
       sırtından inip,
şahlanan
     bir ata 
       biniyor kayık!

Ve Türkmen kayıkçı
dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş.
Başında kocaman kara bir papak;
bu papak değil:
tüylü bir koyunu karnından yarıp
                     geçirmiş başına!
Koyunun tüyleri düşmüş kaşına!

Çıkıyor kayık
       iniyor kayık

Ve kayıkçı
"Türkmenistanlı bir Buda heykeli" gibi
dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş,
fakat, sanma ki Hazerin karşısında elpençe divan durmuş!
O da bir Buda heykelinin 
taştan sükûnu gibi kendinden emin
dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş.

Bakmıyor
      kayığa
        sarılan 
            sulara!
Bakmıyor
      çatlayıp 
          yarılan 
             sulara!

Çıkıyor kayık
        iniyor kayık,
devrilen
    bir atın
       sırtından inip
şahlanan
     bir ata 
       biniyor kayık!

- Yaman esiyor be karayel yaman!
 Sakın özünü Hazerin hilesinden aman!
 Aman oyun oynamasın sana rüzgâr!
      
- Aldırma anam ne çıkar?
 Ne çıkar 
      kudurtsun
            karayel 
                suları,
Hazerde doğanın
           Hazerdir mezarı!

Çıkıyor kayık 
       iniyor kayık
çıkıyor ka...
      iniyor ka...
Çık...
   in...
    çık...

   
                   (1928)