BAYRAMOĞLU

Mahpusanedeyim. 
Mahpusanede kalbimin 
kanayan çıplak ayakları 
    ne zaman çok uzun bulsa yolunu, 
    hatırlarım bilmem neden 
    Azeri yoldaşım Bayram Oğlunu:
Baki. 
    Gece saat iki 
            sularında ..
Karaşehrin kara damlarında yatanlar 
görüyor kanlı renklerin nescini uykularında .. 
Yıldızların altında kara neft burguları 
hışırdıyor servilikler gibi derinden 
            yüreğinden. 
Bakıyor uykulu sarı gözler 
kara topraktaki yağlı neft birikintilerinden. 
    Gök kara, 
        yıldızlar sarı. 
        Tek katlı, 
        düz damlı dört köşe tas dükkanların 
                kapalı kara kapıları. 
Karaşehrin kara damlarında yatanlar 
görüyor kanlı renklerin nescini uykularında.
Baki. 
    Gece saat iki 
            sularında 
Taşlarda yuvarlanan 
    nal ve tekerlek sesleri. 
        Seslerde seslenen sesler .. 
        İşte bir fayton geçiyor 
                    geçmede 
                            geçti: 
    son evlerin yakınından 
            uzağından 
                ırağından.. 
Kara bir lanettir ki bu, 
kopmuş geliyor gecenin dudağından... 
Bu faytonun fenerinde dehşeti var: 
    hançerle oyulmuş 
        kor 
            ve derin 
                gözlerin..
    Taşlarda yuvarlanan 
        nal ve tekerlek sesleri 
        Gittikçe uzaklaşan, 
            gittikçe alçalan sesler... 
Ortada demiryolu, 
    sağ yanda Karaşehir; 
    solda fabrikaların 
        duvarları yükselir. 
Karşıdan fayton gelir. 
    içinde Bayram Oğlu. 
    Bağlanmış kolu 
    Bayram Oğlunun.. 
    Karşıdan fayton gelir 
    içinde 
        Bayram Oğlu. 
Jandarma sağı, 
        Jandarma solu 
            Bayram Oğlunun... 
Kolunu bağlamışlar 
    kanadı kırık değil .. 
    Gözünde toplanan 
    hıçkırık değil... 
    Gözleri ışık dolu 
        Bayram Oğlunun. 
Karşıdan fayton gelir, 
    içinde 
        Bayram Oğlu. 
Ölümdür yolu 
    Bayram Oğlunun 
        Bayram 
        Oğlunun..."

KALBİMİ BUNALTAN BU DÖRT DUVAR MI? 
ÖLÜMDEN ÖTEYE KÖY VAR MI??? 

                           (1927)