BÜYÜK İNSANLIK

Büyük insanlık gemide güverte yolcusu
                    tirende üçüncü mevki
                    şosede yayan
                    büyük insanlık.
Büyük insanlık sekizinde işe gider
                    yirmisinde evlenir
                    kırkında ölür 
                    büyük insanlık.

Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter
                    pirinç de öyle
                    şeker de öyle
                    kumaş da öyle
                    kitap da öyle
      büyük insanlıktan başka herkese yeter.

Büyük insanlığın toprağında gölge yok
                    sokağında fener
                    penceresinde cam
ama umudu var büyük insanlığın
                    umutsuz yaşanmıyor.
 
                    
              (7 Ekim, Taşkent, 1958)