DAVET 

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan
               bu memleket bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benziyen toprak,
               bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
               bu davet bizim...

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür 
ve bir orman gibi kardeşçesine,
               bu hasret bizim...