GÜNEŞİ İÇENLERİN TÜRKÜSÜ

Bu bir türkü: -
toprak çanaklarda
güneşi içenlerin türküsü!
Bu bir örgü: -
alev bir saç örgüsü
             kıvranıyor;
kanlı, kızıl bir meşale gibi yanıyor
                  esmer alınlarında
           bakır ayakları çıplak kahramanların!
Ben de gördüm o kahramanları,
ben de sardım o örgüyü,
ben de onlarla
          güneşe giden
                köprüden
                      geçtim!
Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi
Ben de söyledim o türküyü!
Yüreğimiz topraktan aldı hızını;
altın yeleli aslanların ağzını
                   yırtarak
                         gerindik!
Sıçradık;
      şimşekli rüzgâra bindik!
Kayalardan
    kayalarla kopan kartallar
çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını.
Alev bilekli süvariler kamçılıyor
              şaha kalkan atlarını!


               Akın var 
                  güneşe akın
               Güneşi zaptedeceğiz
                   Güneşin zaptı yakın!


Düşmesin bizimle yola:
evinde ağlayanların 
             göz yaşlarını
                 boynunda ağır bir
                            zincir
                                gibi taşıyanlar
Bıraksın peşimizi
       kendi yüreğinin kabuğunda yaşıyanlar!
İşte:
   Şu güneşten
          düşen
            ateşte
             milyonlarla kırmızı yürek yanıyor!
Sen de çıkar
göğsünün kafesinden yüreğini;
şu güneşten
         düşen
            ateşe fırlat;
yüreğini yüreklerimizin yanına at!


               Akın var 
                  güneşe akın
               Güneşi zaaptedeceğiz
                   Güneşin zaptı yakın!


Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk!
Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız,
toprak kokuyor bakır sakallarımız!
Neşemiz sıcak!
         kan kadar sıcak
delikanlıların rüyalarında yanan
                        o "an"
                         kadar sıcak!
Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak
ölülerimizin başlarına basarak
                       yükseliyoruz
                            güneşe doğru!
Ölenler
    dövüşerek öldüler;
                güneşe gömüldüler.
Vaktimiz yok onların matemini tutmaya!


               Akın var 
                  güneşe akın
               Güneşi zaaaptedeceğiz
                   Güneşin zaptı yakın!


Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tütüyor!
Kalın tuğla bacalar
          kıvranarak
              ötüyor!
Haykırdı en önde giden,
              emreden!
Bu ses!
     Bu sesin kuvveti,
                bu kuvvet 
yaralı aç kurtların gözlerine perde
                        vuran,
onları oldukları yerde
               durduran
                 kuvvet!
emret ki ölem
        emret!
Güneşi içiyoruz sesinde!
Coşuyoruz,
        coşuyor!...
Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde
mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor!


               Akın var 
                  güneşe akın
               Güneşi zaaaaptedeceğiz
                   Güneşin zaptı yakın!


Toprak bakır
      gök bakır.
Haykır güneşi içenlerin türküsünü,
Hay-kır
    Haykıralım!
                         
                           (1924)