ONLAR

Onlar ki toprakta karınca,
                  suda balık,
                         havada kuş kadar 
                                çokturlar;
korkak,
      cesur,
           câhil,
               hakîm 
                   ve çocukturlar
ve kahreden
         yaratan ki onlardır,
destanımızda yalnız onların maceraları vardır.

Onlar ki uyup hainin iğvâsına
                   sancaklarını elden yere düşürürler
ve düşmanı meydanda koyup 
                    kaçarlar evlerine
ve onlar ki bir nice murtada hançer üşürürler
ve yeşil bir ağaç gibi gülen 
ve merasimsiz ağlayan
ve ana avrat küfreden onlardır,
destanımızda yalnız onların maceraları vardır.

Demir,
     kömür
          ve şeker
ve kırmızı bakır
ve mensucat
ve sevda ve zulüm ve hayat
ve bilcümle sanayi kollarının
ve gökyüzü
         ve sahra
               ve mavi okyanus
ve kederli nehir yollarının,
sürülmüş toprağın ve nehirlerin bahtı
        bir şafak vakti değişmiş olur,
bir şafak vakti karanlığın kenarından
        onlar ağır ellerini toprağa basıp
                     doğruldukları zaman.

En bilgin aynalara 
     en renkli şekilleri aksettiren onlardır.
Asırda onlar yendi, onlar yenildi.
Çok söz edildi onlara dair
ve onlar için:
  zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur,
                                   denildi.

(Bu şiir Kuvâyi Milliye Destanı'nın başlangıç bölümüdür.)