ORKESTRA

Bana bak!
Hey!
Avanak!
Elinden o zırıltıyı bıraksana!
Sana,
üç telinde üç sıska bülbül öten 
                   üç telli saz 
                        yaramaz!

Bana bak!
Hey!
Avanak!
Üç telinde üç sıska bülbül öten 
üç telli saz
dağlarla dalgalarla kütleleri
                   ileri
                    atlatamaz!
Üç telli saz
yatağını değiştirmek isteyen 
                  nehirlerden:-
                        köylerden, şehirlerden
                                     aldığı hızla,
milyonlarla ağzı
          bir tek
             ağızla
              güldüremez!
              Ağlatamaz!
hey!
hey!
üç telli sazın 
       üç telinde öten üç sıska bülbül öldü acından.
Onu attım
     köşeye!
hey!
hey!
üç telli sazın
       ağacından
            deli tiryakilere
                    içi afyon lüleli
                           bir çubuk 
                                yaptılar!

Hey!
Hey!
Dağlarla dalgalarla, dağ gibi dalgalarla, dalga gibi 
                                 dağ-lar-la
başladı orkestram!
Hey!
Hey!
Ağır sesli çekiçler
            sağır
             örslerin kulağına 
                        Hay-kır-dı!.
Sabanlar güleşiyor tarlalarla,
                      tarlalarla!
Coştu çalgıcı başı,
esiyor orkestram
dağlarla dalgalarla, dağ gibi dalgalarla, dalga gibi 
                                 dağ-lar-la.
 

                       (1921)