YALNAYAK

Kafamızda güneş
           ateş
             bir sarık.
Arık toprak
    çıplak ayaklarımıza çarık.
İhtiyar katırından
    daha ölü bir köylü
              yanımızda,
yanımızda değil
          yanan
            kanımızda.
Omuz yamçısız
bilek kamçısız
atsız, arabasız
        jandarmasız,
ayı ini köyler
     balçık kasabalar
             kel dağlar aştık,
İşte biz o diyarı böyle dolaştık!
Hasta öküzlerin
       yaşlı gözlerinde
dinledik taşlı tarlaların sesini.
Gördük ki vermiyor
       toprak altın başaklı nefesini
           kara 
            sapanlara!
Rüyada gezer gibi gezmedik
               Hayır,
bir çöplükten bir çöplüğe ulaştık.
İşte biz bu diyarı böyle dolaştık.
Biz
biliriz
   o memleket
        neye hasret çeker.
Bu hasret 
    bir materyalist kafası kadar
                       çizgileşmiştir,
bu hasrette
   madde var
          madde!


Basık
   suratı asık
        evler
köstebek yolu sokakların üstünde
            vermiş kafa kafaya.
Cin gözlü
   güvercin sözlü
        abani sarıklılar
dükkânlara bağdaşmış
Yarık
   tabanı çarıklılar
         önlerinde.
Yarma
   bir jandarma
tarlada zina eden
          bir çifti sürür.
Kahvede 
   piri mugan dede 
        sulanırken çırağa
"Lâhavle ve lâ" çekip derin derin
                bu geçenlerin 
                  suratına tükürür.
İşte şu 
ekşimiş uyku kokan çömlek gibi şehrin
kara sevdası değil öyle romantik,
        onun
         ruhunun
              iki kıvrak kelimelik
                     hasreti var:
                         BUHAR
                        ELEKTRİK!


Kör değilseniz eğer
           görürsünüz ki
şu toprak yüzlü rençper
Kafkastan arta kalan
          kalbur göğüslü oğlu
kel başlarında mültezimin
                tırnakları oyulu,
           kızıyla
            karısıyla
                 kağnısıyla
son karış toprağına sarılmak,
ölse de burda onlarla ölmek
            burda
               onlarla
                 gömülmek
                     istiyor.


Dağların tarlaların özlediği,
arzulu bir kadın gibi şehvetle gözlediği
her tırnağında 1000 manda kuvveti
                    demirleşen
     ve su çalkalar gibi toprağı eşen
              ruhu buhar
                makinalar!


Ey cam karınları
       sarı
        nargileler gibi horuldayan,
ey üç atlı yaylısının içinden 
                sağır
                 burunsuz
                     kör
                      köylülere
Pierre Loti ahı çekip geçen
ağzı gemli
       eli
       kalemli
          efendiler!
Tatlı maval dinlemekten gayrı usandık.
Artık 
hepinizin kafasına 
        şu 
        daaaaaank 
                desin:
Köylünün toprağa hasreti var,
             toprağın hasreti
                    makinalar!

                  (1922)